Bạn có thể kiểm tra thông tin/Hủy các gói cước Roaming đang sử dụng tại đây

GÓI CƯỚC R1
50.000 VNĐ/01 ngày
Miễn phí đăng ký chuyển vùng quốc tế

GÓI CƯỚC R3
100.000 VNĐ/03 ngày
Miễn phí đăng ký chuyển vùng quốc tế

GÓI CƯỚC R7
300.000 VNĐ/07 ngày
Miễn phí đăng ký chuyển vùng quốc tế

GÓI CƯỚC R10
500.000 VNĐ/10 ngày
Miễn phí đăng ký chuyển vùng quốc tế

GÓI CƯỚC R15
1.000.000 VNĐ/15 ngày
Miễn phí đăng ký chuyển vùng quốc tế

GÓI CƯỚC R500
500.000 VNĐ/07 ngày
Miễn phí đăng ký chuyển vùng quốc tế

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

1. Quy định về sử dụng gói cước:

- Chỉ sử dụng được gói Rx khi thuê bao đã đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế thành công. Soạn “DK CVQT” gửi 9123 hoặc “IR ON” gửi 9123 hoặc đăng ký qua đường link https://muahangonline.vnpt.vn/


- Khi thuê bao trả trước đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế thành công, dịch vụ Data bị khóa mặc định. Thuê bao trả trước chỉ sử dụng được dịch vụ thoại, SMS. Thuê bao có nhu cầu sử dụng dịch vụ Data thì phải đăng ký gói Rx và được sử dụng trong phạm vi các hướng/mạng mà gói Rx quy định.


- Khi thuê bao trả sau đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế thành công thì dịch vụ Data thông thường 49đ/10KB đc mở mặc định


 • Nếu thuê bao đăng ký thành công các gói Rx/R500 thì data thông thường bị khóa
 • Nếu các gói Rx/R500 đang sử dụng còn dung lượng muốn dùng data thông thường phải GIR ON gửi 888, sau khi kích hoạt thành công thì các gói Rx/R500 sẽ bị hủy.

- Khi thuê bao về Việt Nam hủy dịch vụ chuyển vùng quốc tế hoặc mở lại dịch vụ Data trong nước thì thì gói Rx cũng hết hiệu lực và bị hủy.


- Thời hạn sử dụng:

 • Gói có hạn dùng 01 ngày: 24h kể từ thời điểm đăng ký thành công.
 • Các gói khác có hạn dùng (n) ngày: Từ thời điểm hh:mm:ss ngày đăng ký thành công đến thời điểm hh:mm:ss ngày thứ n+1.
 • • Ví dụ: THSD gói 3 ngày: Thời điểm đăng ký là 10h sáng ngày 01/08/2017 sử dụng đến 9h59 phút sáng ngày thứ 4 tức ngày 04/08/2017

- Đối với thuê bao trả trước: yêu cầu tài khoản chính (TKC) ≥ giá gói Rx khách hàng đăng ký.


- Hết lưu lượng gói cước hoặc hết thời gian hiệu lực, thuê bao sẽ bị khóa dịch vụ GPRS. Trường hợp thuê bao mua gói nhưng đã sử dụng hết lưu lượng thì gói cước hết hạn sử dụng. Để tiếp tục sử dụng Data roaming, khách hàng có thể tiếp tục đăng ký sử dụng các gói Rx.


- Trường hợp thuê bao đang sử dụng các gói Rx (trừ gói R500), đăng ký tiếp các gói Rx khác (trừ gói R500) thì lưu lượng còn lại của gói cũ được cộng dồn sang gói mới, thời hạn sử dụng tính theo gói cuối cùng đăng ký.


- Trường hợp thuê bao đang sử dụng R500 đăng ký thêm các gói Rx khác, lưu lượng còn lại của gói R500 không được bảo lưu và cộng dồn sang gói Rx mới, thời hạn sử dụng tính theo gói cuối cùng đăng ký.


- Gói cước không được gia hạn tự động.


- Thuê bao trả trước khi đã mua gói Rx thành công, trong TKC = 0 vẫn tiếp tục sử dụng gói Rx cho đến khi hết lưu lượng/thời hạn của gói.


- Trường hợp chuyển đổi hình thức thanh toán từ trả sau sang trả trước thì các gói Rx và DV IR đã đăng ký trước thời điểm chuyển đổi đều không được bảo lưu (bị xóa) khi chuyển sang hình thức thanh toán mới.


- Phương thức tính cước:


 • Đối với trả trước: Giá gói được trừ trực tiếp vào tài khoản chính (TKC).
 • Đối với trả sau: Giá gói được cộng vào hóa đơn thanh toán của tháng đăng ký gói.

- Khi hết dung lượng Data, ngừng truy cập Internet.


2. Hình thức đăng ký, hủy, tra cứu gói cước:

- Kênh đăng ký:


+ Qua SMS: Soạn tin cú pháp DK (tên gói) gửi 9123 hoặc (tên gói) ON gửi 9123

+ Qua USSD:


 • Gói R1: *091*80#OK
 • Gói R3: *091*81#OK
 • Gói R7: *091*82#OK
 • Gói R10: *091*83#OK
 • Gói R15: *091*84#OK
 • Gói R500: *091*141#OK

+ Qua My VinaPhone

+ Qua Web: https://muahangonline.vnpt.vn/


- Kênh hủy:


- Kênh tra cứu: Tra cứu lưu lượng còn lại trong gói và thời hạn sử dụng của gói

 • + Qua SMS:
 • • Tra cứu lưu lượng và thời hạn sử dụng: DATARx gửi 9123.

  • Tra cứu quốc gia áp dụng: QG gửi 9123

 • + Qua App My VinaPhone
 • Web: https://muahangonline.vnpt.vn/